Kyrkoval 15 september 2013

KYRKAN 2000

Partipolitiskt obundna i S:t Staffans församling

Till S:t Staffans församlings kyrkovalsinformation har samtliga nomineringsgrupper i församlingen svarat på sex frågor. Här följer svaren från Kyrkan 2000:

Vilken fråga anser ni är den allra viktigaste för S:t Staffans församling i nuläget och varför?
Diakonins uppgifter ser vi som en aktuell fråga. Vi måste förvissa oss om att diakonin når de utsatta och behövande i samhället. Vi vill göra en genomgång av verksamheten tillsammans med medarbetarna inom diakonin och sätta upp mål för den framtida verksamheten. Svenska kyrkans roll och möjligheter att agera i välfärden är både en aktuell och en víktig fråga. Vi måste på församlingsnivå diskutera detta och komma fram till ett förhållningssätt. Skall kyrkan vara rösten som påtalar orättfärdigheter i samhället, rösten som för de svagas talan? Hur kan vi som kyrka utforma vår roll som samarbetspartner i välfärden?

Vilket område inom församlingens verksamhet anser ni bör prioriteras och varför?
Barn-, ungdoms- och konfirmationsverksamheten måste alltid prioriteras, det är församlingens framtid. Vi satsar på att ungdomarna utvecklas till framtida engagerade medlemmar med empati för sina medmänniskor. En fortsatt satsning på musikverksamhetens mångfald men också på kvalitet. En ny orgel i Brågarps kyrka skapar utökade möjligheter för våra duktiga musiker och kommer att berika gudstjänstlivet.

Vad kan ni tänka er att dra ner på om den ekonomiska situationen skulle tvinga fram besparingar?
Frågan är inte aktuell, församlingen har en god ekonomi och det finns inget som tyder på att detta skall förändras inom överskådlig tid.

Vad ska Svenska kyrkan ha för roll i samhället, lokalt/nationellt/internationellt?
Svenska kyrkan har en särställning i samhället jämfört med andra trossamfund, inte bara för att kyrkobyggnaderna och kyrkogårdarna utgör ett viktigt kulturarv utan framför allt på grund av att cirka 70% av befolkningen är medlemmar. Därav följer ett särskilt ansvar för kyrkan att vara närvarande i samhället. Vi vill att Svenska kyrkan är en kyrka som
- erbjuder närvaro, gemenskap och fördjupning
- förmedlar tillit, hopp och livsmod
- respekterar individen och gläds åt människan
- är en röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet
- strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

Hur ser er vision ut för livet i vår församling om fem år?
En församling där engagerade medlemmar skapar en mångfald av verksamheter med stöd och hjälp av församlingens anställda. En församling som välkomnar alla, oavsett bakgrund, troende och sökare och som erbjuder gemenskap och fördjupning samt förmedlar hopp och livsmod.

Hur sammanfattar ni er ideologi med en kort mening/slogan?
Partipolitiskt obunden samling för gemenskap i församlingen.

Till sidans början

© KYRKAN 2000    Kontakt: Christer Larsson