KYRKAN 2000

Partipolitiskt obundna i S:t Staffans församling

Kyrkan 2000

"Med glädje och gemenskap som grund
arbetar vi för en öppen folkkyrka"

© KYRKAN 2000    Kontakt: Christer Larsson