Per Assar Persson
AssarPersson.jpg
Per Assar Persson  ‏(I1392)‏
Namn:
Per Assar Persson

Kön: ManMan
      

Född: 14 Oktober 1906 45 41 Vallby 10:12, Kyrkheddinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige
Död: 10 December 1988 ‏(Ålder 82)‏ , Staffanstorp ‏(M)‏, Skåne, Sverige
Personliga fakta och detaljer
Född 14 Oktober 1906 45 41 Vallby 10:12, Kyrkheddinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige

Döpt 18 November 1906 ‏(Ålder 35 dagar)‏ , Kyrkheddinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige


Visa detaljer Anteckning: Präst: Hassler.
Faddrar: Arbetare Lars Klär och hustrun Cecilia från Dalby.

Examen 31 Maj 1920 ‏(Ålder 13)‏ , Kyrkheddinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige


Källa: Betyg


Anteckning: Kyrkheddinge folkskola 4 år
Yrke Trädgårdsmästare och Reparatör på Staffanstorps sockerbruk


Anteckning: Reparatör på Staffanstorps sockerbruk 20/4 1948 - 15/9 1967.
Bosatt mellan 5 Juni 1924 och 22 Februari 1925 ‏(Ålder 17)‏ , Gödelöv ‏(M)‏, Skåne, Sverige


Visa detaljer Källa: Kyrkheddinge församlingsbok 1920-1945

Citatdetaljer:  sid 258

Bosatt 27 Juli 1926 ‏(Ålder 19)‏ , Lunds domkyrkoförsamling ‏(M)‏, Skåne, Sverige


Visa detaljer Källa: Kyrkheddinge församlingsbok 1920-1945

Citatdetaljer:  sid 258

Bosatt mellan 6 December 1929 och 10 Oktober 1931 ‏(Ålder 23)‏ , Snårestad ‏(M)‏, Skåne, Sverige


Visa detaljer Källa: Kyrkheddinge församlingsbok 1920-1945

Citatdetaljer:  sid 258

Bosatt 27 Oktober 1932 ‏(Ålder 26)‏ , Fågeltofta ‏(L)‏, Skåne, Sverige


Visa detaljer Källa: Kyrkheddinge församlingsbok 1920-1945

Citatdetaljer:  sid 258

Bosatt till 3 Maj 1935 ‏(Ålder 28)‏ , Stora Köpinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige


Visa detaljer Källa: Kyrkheddinge församlingsbok 1920-1945

Citatdetaljer:  sid 259

VigdKyrklig vigsel
Sigrid Kristina Nilsson - 17 November 1935 ‏(Ålder 29)‏ Tullstorps kyrka, Svenstorp ‏(M)‏, Skåne, Sverige


Visa detaljer Källa: Vigselbevis

  Text: Trädgårdsmästaren Per Assar Persson, Vallby nr 10 av Kyrkheddinge församling
och
Sigrid Kristina Nilsson, Lindby nr 15
för vilka lysning till äktenskap avkunnats i Svenstorps församling av Malmöhus län, under n:r 6 år 1935, hava härstädes denna dag av undertecknad blivit enligt svenska kyrkans ordning i äktenskap sammanvigda.
Tullstorp den 17 november 1935
H Nilsson, komminister

Kvalitet på källa: 1

Visa detaljer Källa: Svenstorps födelse- och dopbok 1895-1933 ‏(även vigsel och begravning)‏

Citatdetaljer:  sid 40
  Text: Lysning: 13/10, 20/10, 27/10.
M: Trädgårdsmästaren Per Assar Persson, Vallby 10 av Kyrkheddinge f. 06 14/10.
Qv: Hembitr. Sigrid Kristina Nilsson, Lindby 15. 07 14/11.
Samtycke: Äkt.betyg för mannen.
Vigsel: kyrklig, nov 17
Vigselförrättare: B. Nilsson.
Anteckning: 18/11 avi t. Kyrkheddinge.

Bosatt Sigrid Kristina Nilsson - mellan 14 December 1935 och 16 November 1936 ‏(Ålder 29)‏ Flädie 24, Flädie ‏(M)‏, Skåne, Sverige

Adress:
Bjärreds Saltsjöbad


Visa detaljer Källa: Flädie församlingsbok 1932-1945

Citatdetaljer:  sid 167

Bosatt Sigrid Kristina Nilsson - 16 November 1936 ‏(Ålder 30)‏ Vallby 10:14, Kyrkheddinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige


Visa detaljer Källa: Kyrkheddinge församlingsbok 1920-1945

Citatdetaljer:  sid 259
  Text: Kom från Flädie

Arrende 1 April 1948 ‏(Ålder 41)‏ Vallby 10, Kyrkheddinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige


Visa detaljer Källa: Arrendekontrakt

Citatdetaljer:  Arrendekontraktet i original innehas av Paul Persson ‏(19390118)‏
  Text: "Vi undertecknade, Pål Persson, Bernt Persson, Oscar J Persson och J Ragnar Persson, bortarrendera härmed till min son och vår broder Assar Persson, Vallby nr 10, åkerjorden tillhörande fastigheterna 10:12, 10:13 och 10:14 om c:a 5 4/5 tunnland samt husbyggnaderna å 10:14, allt å nr 10 Vallby i Kyrkheddinge socken och på följande vilkor i övrigt:"
‏(arrendesumma: 525 kr/år + potatis och övriga grönsaker till husbehov till Pål Persson)‏

Kvalitet på källa: 3


Anteckning: Arrenderar åkerjord och fastighet av sin fader Pål Persson samt sina bröder Bernt Persson, Oscar J Persson och J Ragnar Persson.
Fastighetsköp Sigrid Kristina Nilsson - 25 Juli 1956 ‏(Ålder 49)‏ Fastighetsköp Vallby 10, Kyrkheddinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige

Adress:
Vallby 10:14


Visa detaljer Källa: Köpebrev

Citatdetaljer:  1
  Text: Köpebrev
Till lantbrukaren Per Assar Persson och hans hustru Sigrid Persson, Vallby 10, Kyrkheddinge, upplåtes och försäljes fastigheten 345/9008 mtl nr 10 Vallby ‏(10^14)‏ i Kyrkheddinge socken, att tillträdas i befintligt skick och med allt vad därtill enligt lag hörer mot en överenskommen köpeskilling av 14.000:-
och som nämnda köpeskilling denna dag blivit till fullo gulden varder densamma härmed kvitterad.
Tillträdet till fastigheten har redan skett.
Stämpel och lagfartskostnader skall köparna betala.
Kyrkheddinge den 28 april 1956.

Underskrivet av:
Oscar J Persson och Doris Persson
Ragnar Persson och Elly Persson
Assar Persson och Sigrid Persson
Berndt Persson och Birgitta Persson genom Ragnar Persson enligt fullmakt.
Margith Åkesson

Bosatt omkring 1980 ‏(Ålder 73)‏ Åkershus 15 B, Staffanstorp ‏(M)‏, Skåne, Sverige

Bosatt 1986 ‏(Ålder 79)‏ Pilegården, Staffanstorp ‏(M)‏, Skåne, Sverige
Adress:
Nordstrands väg 1 A
245 00 Staffanstorp


Källa: Sveriges dödbok 7 1860-2017
Publicering: USB

Död 10 December 1988 ‏(Ålder 82)‏ , Staffanstorp ‏(M)‏, Skåne, Sverige

Referensnummer 12
Senast ändrad 19 Oktober 2021 - 14:26:37 - av: tina
Visa detaljer om ...

Parents Family  (F4)
Pål Persson
1861 - 1952
Anna Maria Ask
1864 - 1937
Bernt Ivar Persson
1894 - 1976
Axel Evald Persson
1895 - 1940
Oskar Julius Persson
1900 - 1963
Johan Ragnar Persson
1904 - 1966
Per Assar Persson
1906 - 1988

Immediate Family  (F2)
Sigrid Kristina Nilsson
1907 - 1985
Privat
-
Privat
-


Anteckningar

Anteckning
Assar föddes söndagen den 14 oktober 1906, två veckor efter sin pappa Påls 45-årsdag och två veckor före sin mamma Marias 42-årsdag. Hans morfar och farfar dog i maj respektive juni samma år.
Assar var den yngste av fem bröder. Familjen bodde i Vallby, Kyrkheddinge i Skåne. Pappa Pål var målare och hade också en gesäll ‏(Karl August Olsson)‏ som bodde hos familjen ett år mellan 1916-17.
Assar arbetade som trädgårdselev och bodde korta perioder i Gödelöv, Lund, Snårestad och Fågeltofta, men återvände alltid hem till Vallby.
Den 17 november 1935 gifte sig Assar med Sigrid i Svenstorp och flyttade till Flädie, men ett år senare flyttade de tillbaka till Vallby i Kyrkheddinge, till grannhuset Vallby 10:14. De övertog huset efter Assars bror Axel, som flyttade till Södra Mellby. I januari året därpå dog Assars mor Maria. Assars och Sigrids son Paul föddes i januari 1939 och sex år senare föddes dottern Birgit.
Huset Vallby 10:14 ägdes gemensamt av bröderna Persson, genom arv efter förre ägaren Mårten Jönsson och hans dotter 1914, eftersom deras mor Maria skötte om Mårten när han var gammal. Assar bodde i huset, men ville inte reparera det "åt sina bröder" och huset förföll en hel del så det regnade in. När fadern Pål dog 1952 skiftades arvet och Assar och Sigrid fick 1956 lagfart på huset för 14 000 kr. Då renoverades det från grunden och blev i praktiken helt ombyggt, fast det gamla teglet tillvaratogs. Det fanns ändå varken vatten eller toalett inomhus.
Assar spottade inte i glaset och hade många dryckeskompisar som tittade in, särskilt på sommaren när det kom extra inkomster från jordgubbsförsäljningen. Paul blev i övre tonåren osams med sin far om det myckna spritdrickandet och efter en konflikt om ett lån till husbygge 1968 hade han inte mycket kontakt med sin familj. Huset i Vallby fick vattenanslutning 1975, men hade fortfarande utedass. Paul ordnade lägenhet i Staffanstorp till föräldrarna när han tyckte att modern förtjänade större bekvämlighet på ålderns höst.
Sigrid dog av hjärtproblem i januari 1985. Assar flyttade kort därefter till äldreboendet Pilegården i Staffanstorp, där han dog i december 1988.

Anteckning
Beskrivning av fastigheten Vallby 10:33 till deklarationen 1981 efter försäljningen:

Fastigheten Vallby 10:33 var i dåligt skick då den inköptes 1956, uppförd av ½-stens tegelväggar + lersten på gråstensgrund.
Fastigheten har reparerats i omgångar enligt följande:
1961: Östra gaveln + del av sidoväggar, befintliga väggar nedrivna, befintlig grund nedriven. Ny grund utgrävd till frostfritt djup och uppförd av betonghålsten, nya ytterväggar uppförda av ½-stens tegel + siporex, 3 st nya dubbelkopplade fönster, nya innerväggar av siporex, ny skorsten, nya innertak, målning och tapetsering.
1964: sidoväggar nedrivna och uppförda enl ovan, 3 st nya dubbelkopplade fönster, ny ytterdörr, ny yttertrappa, 4 st nya gabondörrar, vissa innerväggar av siporex, nya innertak, målning och tapetsering.
1966: nytt tak av korrugerad aluminium.
1967: västra gaveln + del av sidoväggar, nedrivna och uppförda enl ovan, 3 st nya dubbelkopplade fönster, 2 st nya gabondörrar, 1 st ny ytterdörr, beg hydroforanläggning, ny vaskinredning, elspis, nya innertak, målning och tapetsering.
1970: nytt tak av korrugerad aluminium på uthus.
1975: ersättning till Staffanstorps kommun för framdragning av kommunalt vatten.
I deklarationen angivna summor är för material och lön till murare och elektriker.
Staffanstorp den 24 maj 1981
Paul Persson
Döpt Präst: Hassler.
Faddrar: Arbetare Lars Klär och hustrun Cecilia från Dalby.
Examen Kyrkheddinge folkskola 4 år
Yrke Reparatör på Staffanstorps sockerbruk 20/4 1948 - 15/9 1967.
Arrende Arrenderar åkerjord och fastighet av sin fader Pål Persson samt sina bröder Bernt Persson, Oscar J Persson och J Ragnar Persson.

View Notes for ...


Källor
Examen Betyg
Bosatt Kyrkheddinge församlingsbok 1920-1945
Citatdetaljer:  sid 258
Bosatt Kyrkheddinge församlingsbok 1920-1945
Citatdetaljer:  sid 258
Bosatt Kyrkheddinge församlingsbok 1920-1945
Citatdetaljer:  sid 258
Bosatt Kyrkheddinge församlingsbok 1920-1945
Citatdetaljer:  sid 258
Bosatt Kyrkheddinge församlingsbok 1920-1945
Citatdetaljer:  sid 259
Vigd Vigselbevis
  Text: Trädgårdsmästaren Per Assar Persson, Vallby nr 10 av Kyrkheddinge församling
och
Sigrid Kristina Nilsson, Lindby nr 15
för vilka lysning till äktenskap avkunnats i Svenstorps församling av Malmöhus län, under n:r 6 år 1935, hava härstädes denna dag av undertecknad blivit enligt svenska kyrkans ordning i äktenskap sammanvigda.
Tullstorp den 17 november 1935
H Nilsson, komminister

Kvalitet på källa: 1
Vigd Svenstorps födelse- och dopbok 1895-1933 ‏(även vigsel och begravning)‏
Citatdetaljer:  sid 40
  Text: Lysning: 13/10, 20/10, 27/10.
M: Trädgårdsmästaren Per Assar Persson, Vallby 10 av Kyrkheddinge f. 06 14/10.
Qv: Hembitr. Sigrid Kristina Nilsson, Lindby 15. 07 14/11.
Samtycke: Äkt.betyg för mannen.
Vigsel: kyrklig, nov 17
Vigselförrättare: B. Nilsson.
Anteckning: 18/11 avi t. Kyrkheddinge.
Vigd Vigselbevis
  Text: Trädgårdsmästaren Per Assar Persson, Vallby nr 10 av Kyrkheddinge församling
och
Sigrid Kristina Nilsson, Lindby nr 15
för vilka lysning till äktenskap avkunnats i Svenstorps församling av Malmöhus län, under n:r 6 år 1935, hava härstädes denna dag av undertecknad blivit enligt svenska kyrkans ordning i äktenskap sammanvigda.
Tullstorp den 17 november 1935
H Nilsson, komminister

Kvalitet på källa: 1
Vigd Svenstorps födelse- och dopbok 1895-1933 ‏(även vigsel och begravning)‏
Citatdetaljer:  sid 40
  Text: Lysning: 13/10, 20/10, 27/10.
M: Trädgårdsmästaren Per Assar Persson, Vallby 10 av Kyrkheddinge f. 06 14/10.
Qv: Hembitr. Sigrid Kristina Nilsson, Lindby 15. 07 14/11.
Samtycke: Äkt.betyg för mannen.
Vigsel: kyrklig, nov 17
Vigselförrättare: B. Nilsson.
Anteckning: 18/11 avi t. Kyrkheddinge.
Vigd Vigselbevis
  Text: Trädgårdsmästaren Per Assar Persson, Vallby nr 10 av Kyrkheddinge församling
och
Sigrid Kristina Nilsson, Lindby nr 15
för vilka lysning till äktenskap avkunnats i Svenstorps församling av Malmöhus län, under n:r 6 år 1935, hava härstädes denna dag av undertecknad blivit enligt svenska kyrkans ordning i äktenskap sammanvigda.
Tullstorp den 17 november 1935
H Nilsson, komminister

Kvalitet på källa: 1
Vigd Svenstorps födelse- och dopbok 1895-1933 ‏(även vigsel och begravning)‏
Citatdetaljer:  sid 40
  Text: Lysning: 13/10, 20/10, 27/10.
M: Trädgårdsmästaren Per Assar Persson, Vallby 10 av Kyrkheddinge f. 06 14/10.
Qv: Hembitr. Sigrid Kristina Nilsson, Lindby 15. 07 14/11.
Samtycke: Äkt.betyg för mannen.
Vigsel: kyrklig, nov 17
Vigselförrättare: B. Nilsson.
Anteckning: 18/11 avi t. Kyrkheddinge.
Bosatt Flädie församlingsbok 1932-1945
Citatdetaljer:  sid 167
Bosatt Flädie församlingsbok 1932-1945
Citatdetaljer:  sid 167
Bosatt Flädie församlingsbok 1932-1945
Citatdetaljer:  sid 167
Bosatt Kyrkheddinge församlingsbok 1920-1945
Citatdetaljer:  sid 259
  Text: Kom från Flädie
Bosatt Kyrkheddinge församlingsbok 1920-1945
Citatdetaljer:  sid 259
  Text: Kom från Flädie
Bosatt Kyrkheddinge församlingsbok 1920-1945
Citatdetaljer:  sid 259
  Text: Kom från Flädie
Händelse Arrendekontrakt
Citatdetaljer:  Arrendekontraktet i original innehas av Paul Persson ‏(19390118)‏
  Text: "Vi undertecknade, Pål Persson, Bernt Persson, Oscar J Persson och J Ragnar Persson, bortarrendera härmed till min son och vår broder Assar Persson, Vallby nr 10, åkerjorden tillhörande fastigheterna 10:12, 10:13 och 10:14 om c:a 5 4/5 tunnland samt husbyggnaderna å 10:14, allt å nr 10 Vallby i Kyrkheddinge socken och på följande vilkor i övrigt:"
‏(arrendesumma: 525 kr/år + potatis och övriga grönsaker till husbehov till Pål Persson)‏

Kvalitet på källa: 3
Händelse Köpebrev
Citatdetaljer:  1
  Text: Köpebrev
Till lantbrukaren Per Assar Persson och hans hustru Sigrid Persson, Vallby 10, Kyrkheddinge, upplåtes och försäljes fastigheten 345/9008 mtl nr 10 Vallby ‏(10^14)‏ i Kyrkheddinge socken, att tillträdas i befintligt skick och med allt vad därtill enligt lag hörer mot en överenskommen köpeskilling av 14.000:-
och som nämnda köpeskilling denna dag blivit till fullo gulden varder densamma härmed kvitterad.
Tillträdet till fastigheten har redan skett.
Stämpel och lagfartskostnader skall köparna betala.
Kyrkheddinge den 28 april 1956.

Underskrivet av:
Oscar J Persson och Doris Persson
Ragnar Persson och Elly Persson
Assar Persson och Sigrid Persson
Berndt Persson och Birgitta Persson genom Ragnar Persson enligt fullmakt.
Margith Åkesson
Händelse Köpebrev
Citatdetaljer:  1
  Text: Köpebrev
Till lantbrukaren Per Assar Persson och hans hustru Sigrid Persson, Vallby 10, Kyrkheddinge, upplåtes och försäljes fastigheten 345/9008 mtl nr 10 Vallby ‏(10^14)‏ i Kyrkheddinge socken, att tillträdas i befintligt skick och med allt vad därtill enligt lag hörer mot en överenskommen köpeskilling av 14.000:-
och som nämnda köpeskilling denna dag blivit till fullo gulden varder densamma härmed kvitterad.
Tillträdet till fastigheten har redan skett.
Stämpel och lagfartskostnader skall köparna betala.
Kyrkheddinge den 28 april 1956.

Underskrivet av:
Oscar J Persson och Doris Persson
Ragnar Persson och Elly Persson
Assar Persson och Sigrid Persson
Berndt Persson och Birgitta Persson genom Ragnar Persson enligt fullmakt.
Margith Åkesson
Händelse Köpebrev
Citatdetaljer:  1
  Text: Köpebrev
Till lantbrukaren Per Assar Persson och hans hustru Sigrid Persson, Vallby 10, Kyrkheddinge, upplåtes och försäljes fastigheten 345/9008 mtl nr 10 Vallby ‏(10^14)‏ i Kyrkheddinge socken, att tillträdas i befintligt skick och med allt vad därtill enligt lag hörer mot en överenskommen köpeskilling av 14.000:-
och som nämnda köpeskilling denna dag blivit till fullo gulden varder densamma härmed kvitterad.
Tillträdet till fastigheten har redan skett.
Stämpel och lagfartskostnader skall köparna betala.
Kyrkheddinge den 28 april 1956.

Underskrivet av:
Oscar J Persson och Doris Persson
Ragnar Persson och Elly Persson
Assar Persson och Sigrid Persson
Berndt Persson och Birgitta Persson genom Ragnar Persson enligt fullmakt.
Margith Åkesson
Äkta hälfts död Sveriges dödbok 7 1860-2017
Publicering: USB
Bosatt Sveriges dödbok 7 1860-2017
Publicering: USB

View Sources for ...


Media

Multimediaobjekt
AssarPersson.jpgAssarPersson.jpg  ‏(M68)‏
Typ: Foto


Multimediaobjekt
media/Sigrid_AssarPersson_vigsel.jpgmedia/Sigrid_AssarPersson_vigsel.jpg  ‏(M190)‏
Typ: Foto

View Media for ...


Familj med föräldrar
Far
Pål Persson ‎(I1404)‎
Född 1 Oktober 1861 28 38 Vallby 10, Kyrkheddinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige
Död 21 Januari 1952 ‏(Ålder 90)‏ Vallby 10:12, Kyrkheddinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige
3 år
Mor
 
Anna Maria Ask ‎(I210)‎
Född 28 Oktober 1864 41 41 Dalby 37, Dalby ‏(M)‏, Skåne, Sverige
Död 16 Januari 1937 ‏(Ålder 72)‏ Vallby 10, Kyrkheddinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige

Kyrklig vigsel: 30 December 1892 -- , Dalby (M), Skåne, Sverige
13 månader
#1
Bror
Bernt Ivar Persson ‎(I1327)‎
Född 3 Februari 1894 32 29 Vallby 10, Kyrkheddinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige
Död 9 Maj 1976 ‏(Ålder 82)‏ , Paris, Île-de-France, Frankrike
20 månader
#2
Bror
Axel Evald Persson ‎(I1323)‎
Född 3 Oktober 1895 34 30 Vallby 10, Kyrkheddinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige
Död 13 Maj 1940 ‏(Ålder 44)‏ Svinaberga 12, Södra Mellby ‏(L)‏, Skåne, Sverige
5 år
#3
Bror
Oskar Julius Persson ‎(I1388)‎
Född 1 Juni 1900 38 35 Vallby 10, Kyrkheddinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige
Död 13 December 1963 ‏(Ålder 63)‏ Mellby 6:7, Södra Mellby ‏(L)‏, Skåne, Sverige
4 år
#4
Bror
Johan Ragnar Persson ‎(I1343)‎
Född 18 Juli 1904 42 39 , Kyrkheddinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige
Död 26 Februari 1966 ‏(Ålder 61)‏ Nobelvägen 70 B, Malmö S:t Pauli ‏(M)‏, Skåne, Sverige
2 år
#5
Per Assar Persson ‎(I1392)‎
Född 14 Oktober 1906 45 41 Vallby 10:12, Kyrkheddinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige
Död 10 December 1988 ‏(Ålder 82)‏ , Staffanstorp ‏(M)‏, Skåne, Sverige
Familj med Sigrid Kristina Nilsson
Per Assar Persson ‎(I1392)‎
Född 14 Oktober 1906 45 41 Vallby 10:12, Kyrkheddinge ‏(M)‏, Skåne, Sverige
Död 10 December 1988 ‏(Ålder 82)‏ , Staffanstorp ‏(M)‏, Skåne, Sverige
13 månader
Maka
 
Sigrid Kristina Nilsson ‎(I1110)‎
Född 14 November 1907 23 20 Svenstorp 5, Svenstorp ‏(M)‏, Skåne, Sverige
Död 19 Januari 1985 ‏(Ålder 77)‏ Åkershus 15 B, Staffanstorp ‏(M)‏, Skåne, Sverige

Kyrklig vigsel: 17 November 1935 -- Tullstorps kyrka, Svenstorp (M), Skåne, Sverige
#1
Son
#2
Dotter